iran-vich:

حتما بارها با مطالب کذبی که پیشه وری را ازادی خواه و قهرمان ملی مینامند روبه رو شده اید  قلم بمزدان درگاه الهام! با بودجه های کلان در حال تحریف و جعل تاریخ برای اهداف شوم خود هستند در این مطلب سعی شده   در سالرزو 21 اذر  با استناد برتصاویری ارشیوی قدیمی  تمامی ایرانیان و هم میهنان آذری را با فرقه به اصطلاح ازادی خواه دموکرات! اشنا کنیم تصاویر و اسناد حقایق را خواهند گفت...
 
 
 

این عکس یکی از مشهورترین تصاویر بر جای مانده از کابینه فرقه دموکرات آذربایجان به نخست وزیری سید جعفر پیشه وری است ...پیکره خود روشنگر و گویاست و ماهیت واقعی آن جریان را نشان می دهد...پیشه وری در میان تصویر و دیگر کادر های کابینه در کنار و البته پرچم اتحاد جماهیر شوروی و تصاویر لنین و استالین در بالای کابینه !!


پیکره ای را که مشاهده می کنید به خوبی نشانگر ماهیت استالین ستای فرقه دموکرات آذربایجان است..و نشانگر گروهی از فرقه چی ها همراه با چند تن از وزرای دولت پیشه وری.و مهمتر از همه در وسط تصویر بیر یا وزیر فرهنگ استالین ستای او.استالین خونخوار هم که نماد دمکراسی و ازادی است!!!!

 

 

این پیکره را از شماره 24 بهمن ماه 1324 روزنامه آذربایجان ،ارگان فرقه استالین ساخته گرفته ام...عکسی از استالین و تیتری شرم آور ...بویوک ئولکه نین ،بویوک رهبرینین ،بویوک نطقی !!!!...نطق بزرگ رهبر بزرگ ،کشوری بزرگ !!!...به راستی کدامین جملات بیش از این تیتر نشان از این واقعیت تلخ دارد که فرقه استالین ساخته بود و مرید این بزرگترین خون آشام تاریخ سده بیستم !؟این عکس و این تیتر مشتی نمونه خرواری است آکنده از دروغ و فریب و مزدوری بیگانه...کافی است بررسی کوتاهی در شماره های گوناگون این روز نامه از شهریور 1324 تا آذر ماه 1325 انجام دهید و از محتوای استالین ستای گردانندگانش مشمئز شوید ...در کنار عکس های سرکردگان فرقه زیر بیرق شوروی و استالین و لنین !!!و چیست این بزرگی که با این واژه های چاپلوسانه از سوی ارگان رسمی فرقه ستایش شده است !؟این گونه می خوانیم...بویوک و دوست قومشوموزون اولان سووت اتفاقی انتخابات گئچر مکده دیر...بو انتخابات دنیانین ان دموکراتیک قانونی اولان 1936 انجی ایلده تصویب اولموش استالین قانون اساسی اوزره جریان ایتمکده دیر...(در کشور همسایه و بزرگمان ،اتحاد شوروی ،انتخابات در حال برگزاری است و ...این انتخابات آزاد ترین انتخابات دنیا و بر اساس قانون اساسی است که استالین در سال 1936 به تصویب رسانده است.....)!!!!؟؟

سندی مهم...اعتراف غلام یحیی دانشیان به شکست فرقه در 19 آذر 1325 و متن تلگراف او به پیشه وریدكتر نصرت الله جهانشاه لو افشار معاون ميرجعفر پيشه وري

اين كتاب كه از زبان معاون پيشه وري يعني معاون باش وزيري فرقه دموكرات واقعيات آذربايجان را در آن زمان بيان ميكند ماهيت فرقه و ديد دست اندركاران آن را براي نسل جوان ايران كاملا شرح ميدهد.نويسنده در مقدمه چاپ دوم به تاريخ 21 آذر 1387 در برلن اينگونه مي نويسد:هم ميهنان و بويژه جوانان ما كه در آينده چه بسا سر راهشان چنين دامهايي گسترده خواهد شد بايد توجه كنند كارهاي نادرست من و همكاران و همگامانم در برپايي حزب توده و فرقه دموكرات آذربايجان پي آمد شومي براي ميهنمان به بار آورد......به ديگران كاري ندارم اما من در برابر سروش درون خود بسيار شرمنده ام .....

برو به آدرس