ّFacebook:

خجسته باد عید سعید نوروز بر همه ملت بزرگ ایران.
از خداوند می‌خواهیم که ذهن و زبان ما را با دوستی و آشتی که آیین نوروزی است، آشناتر نماید. خشم را از نگاه ما، ستیز را از کلام ما و تندی را از رفتار ما، دور کند و از او بخواهیم که همه ما با هر اعتقاد و مذهبی که داریم، سرود وحدت علیه تفرقه و تنازع و خشونت سر دهیم.

__ رئیس جمهور روحانی، اول فروردین ۱۳۹۵

---

کامنتهای هموطنان در پای پیام بسیار دیدنی است.

برو به آدرس