دفتر طنزیم و نشت آثار علیرضا رضائی:

 
جمعی از ملت با تعصب و غیور آذربایجان!

من به این غیرت و تعصب شما در واکنش به برنامه کودک «فیتیله» درود می‌فرستم و فقط احتیاطاً اگر الآن بهت برنمی‌خورد خواستم بگویم این همشهری شما را الآن چند سال است که حبس و حصر کرده‌اند.

همین، فقط خواستم مراتب خوشحالی خودم را از اینکه تا حالا از همین یک بابت به تو برنخورده یا اگر هم خورده به اندازه یک برنامه کودک برایت اهمیتی نداشته که هزار هزار به خیابان بیایی اعلام کنم.

قربانت

 

برو به آدرس