دویچه‌وله:

به تازگی چند چنار تنومند و کهنسال خیابان ولیعصر هم‌چون دفعات گذشته از کمر یا پایه قطع شده‌اند. خبرگزاری "ایرنا" گزارش داده نگاهی بر تنه به جای مانده از این درختان نشان می دهد که بسیاری از این درختان از "پوسیدگی یا انحراف" به دور بوده‌اند.

یک کارشناس سازمان میراث فرهنگی گفته جایگزینی نهال‌های تازه و شیوه کاشت آن‌ها در دو سوی خیابان ولیعصر نشانه‌ای از یک رخداد برنامه‌ریزی شده است که از تعریض این خیابان خبر می‌دهند.

برو به آدرس