بی بی سی:

پریسا مقتدی، کارگردان و بازیگر تئاتر از سوی حسین طاهری، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد ایران به ریاست مجموعه فرهنگی- هنری تئاتر شهر منصوب شد.

برو به آدرس