پيك نت:

مهم‌ترین گام برای خروج از چنین شرایطی، آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی و ایجاد فضای باز برای فعالیت کنش گران مستقل کارگری و به رسمیت شناختن تشکل های مستقل کارگری است.

برو به آدرس