رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران گفت: کمبود و فرسودگی بخش های مراقبت های ویژه همچنان ادامه دارد. پزشکان و پرستاران به عمان می روند و هزینه یک شب اقامت در  ICU نیز به دوازده  میلیون تومان رسیده است که از توان اکثریت مردم خارج است.

به گزارش ساعت سلامت، دکتر علی امیر سواد کوهی افزود: سقف بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ امسال برای بازنشستگان سی و پنج میلیون تومان شده، در صورتی که تعرفه بخش خصوصی تخت روز آی سی یو امسال به دوازده  میلیون تومان رسیده است؛ با این اوصاف بیمار بازنشسته چند روز می تواند در آی سی یو باشد.