امام جمعه گرمسار: ورود زنان به ورزشگاه اشتباه بود/ مدیران خاطی اهل جهنم‌اند!