به گزارش رکنا، در میان پلمب سریالی کافه‌ها و رستوران‌‌ها، پیتزا داوود قدیمی‌ترین پیتزا فروشی تهران نیز چند روزی ست که به دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شده است.

  •