بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، انتشار فیلمی از کارمند یک سوپرمارکت در آنکارا که برای بیرون کردن گربه‌ای به او لگد زده، واکنش‌ دوستداران حیوانات را برانگیخت و منجر به اخراج کارمند شد. این گربه تحت حمایت انجمن حفاظت از طبیعت برای معاینه به دامپزشکی برده شده است.