آقا تهرانی با اشاره به سیاست‌های عدم فرزندآوری که در گذشته وجود داشت، گفت: حتی بعضی از دوستانی که حدود ۴۰ سال سن دارند می‌گویند که بیست‌ویک سال پیش پفک نمکی که ما می‌خریدیم شعار فرزند کمتر زندگی بهتر بر روی آن نوشته شده بود. شما ببینید از کی این موضوع را شروع کردند و الان به نتیجه رسیده است.