کاری نه چندان تازه از نیک‌آهنگ. مال دو ماه پیش است ولی آن را ندیده بودم!