نمای خیابانی تهران:

 

از طریق این نقشه به تهران بروید، فاصلۀ بین دو مقصد را اندازه گیری کنید، گزارشات ترافیک را ببینید، اخبار محله های مختلف را بخوانید و از اوضاع شهر با خبر شوید. سفر به خیر!

 

http://map.tehran.ir/streetview/