گل گلاب

داستان گشت ارشاد و حجاب اجباری داره به جاهای حساسی میرسه.

رهبری با وجود مشاهده ده ها ابربحران ملی و منطقه ای ، فقط برا حجاب یقه چاک میکنه.

مراجع فقط دوتار موی دختران را میبینن.

اقتصاد کشور نابود شده و قوانین اجرایی میلنگه ، اما مجلس پیگیر طرح صیانت و حجاب اجباری هست.

دزدی و آدم ربایی و قتل بیداد میکنه ، اما فرمانده نیروی انتظامی میگه عده ای با حمایت نیروهای خارجی میخوان مملکت را اندولسی کنن و ما در خیابان ها درحال جنگیم!

جنگ با کی؟

با زنان و دختران و صاحبان اصلی این سرزمین.

با زنانی که سبک زندگی خودشون را دارن و حاضر به تبعیت از اجبارهای حکومت نیستن.

با یه مشت زن و دختر بی دفاع...

امروز دوتا کلیپ از برخورد فوق العاده خشن ماموران گشت ارشاد با دوتا خانم پخش شد.

برخورد خشن این مامورها با دوتا خانم بی دفاع جوری هست که انگار درحال دستگیری بزرگترین قاتلان سریالی جهان هستند.

قطعا حکومت با این حرکات افراطی راه به جایی نمیبره ، اما ملت هم نشون دادن که مرد میدون نیستن و هر بلایی سرشون بیاد حقشون هست.

حکومت دندون های ملت را شمرده و جسارت هاش بخاطر اطلاع از بی بخاری و حقارت ملت هست.

حکومت میدونه که آستانه تحمل و عافیت طلبی این مردم بالا رفته و هر بلایی سرشون بیاد تحمل کرده و اعتراض نمیکنن.

روزمرّگی ، فقر فرهنگی و مالی ، ناامنی شغلی و خشونت دستگاه های اطلاعاتی باعث شده غیرت و آزادگی مردم به قهقرا بره.

عجیبه که دویست نفر مرد بی غیرت توی مکان وقوع این جنایت ها بعنوان شاهد و ناظر و رهگذر حضور دارن ، اما خیلی ریلکس فقط به دستگیری خانم ها نگاه میکنن و عکس العملی در مقابل حرکت خشونت آمیز و وحشیانه چندتا مامور در حق اون خانم های بی دفاع که به التماس افتاده و کمک میخوان انجام نمیدن.

بارها گفتم که انگار گرد مرگ و بیخیالی توی این سرزمین پاشیده شده و خایه های مردها را کشیدن.

ملت دارن میبینن این حکومت داره چه بلای وحشتناکی بر سر منابع و منافع ایران میاره و طی این سال ها چقدر به اقتصاد و محیط زیست و سرمایه های مادی و معنوی مملکت آسیب زده.

دارن میبینن مملکت و منابعش به ملک شخصی یه مشت حاکم بی سواد و خودی ها و آقازاده های دزد و اختلاسگر تبدیل شده.

دارن میبینن که پخمه ها و بی سوادان و دزدها در راس امور قرار گرفتن و نخبه ها و متخصصان و دلسوزان خونه نشین شدن و مهاجرت کردن.

دارن میبینن که حکومت با زور و تزویر درحال تحمیل کردن سبک زندگی مدنظر خودش به جامعه هست.

دارن میبینن که فقر و فحشا و اعتیاد بنیان خانواده ها را متزلزل کرده.

ملت با وجود دیدن این همه جنایت و خیانت ، هیچ حرکتی نمیکنن ، انگار به توسری خوری و تحقیر شدن و سقوط عادت کردن و از این عادت لذت میبرن.

واقعا هزار افسوس بر این ملت مدعی فرهنگ و تمدن و تاریخ.

هزار افسوس بر این ملت عاشق تحقیر و تحمیق و چپاول.

فعلا که از مردهای این سرزمین آبی گرم نمیشه ، شاید روزی زنان و دختران جسور و شجاع ایران زمین جور این مردهای بی خایه و ترسو را کشیدن و اوضاع را تغییر دادن...