شکوه میرزادگی

نرگس محمدی همراه با شعار زن زندگی آزادی برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳ شد.

نرگس محمدی در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد. او سال هاست چه در زندان و چه خارج زندان دست از تلاش های آزادی خواهانه خود، به ویژه درارتباط با زنان، برنداشته و در کنار این تلاش ها مددکار زنان زندانی نیز بوده است

بیست سال پیش خانم عبادی نیز جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. ایشان در سخنرانی روز گرفتن جایزه، خود را «دختر کوروش بزرگ» خواند اما چند هفته بعد به عنوان «یک زن مسلمان» مدافع «اسلام دموکراتیک»شد.

امیدوارم خانم نرگس محمدی (که به خاطر رنج ها و مبارزات آزادی خواهانه اش (به ویژه در ارتباط با زنان)، به راستی شایسته ی چنین جایزه ای می باشد فراموش نکند که بیش از هر چیز یک زن ایرانی ست.و به عنوان یک زن ایرانی مدافع آزادی ایران از شر حکومت اسلامی باشد.