ااگر قرار است مردم کسی‌ رو وکیل خودشون کنند برای مبارزه با جمهوری اسلامی، چه کسی‌ از گوگوش بهتر

۱- ایشون اسمشون شناخته شده است، نه تنها در ایران بلکه خارج از ایران

۲- در محبوبیت و مشهوریت همتا ندارند

۳- زن هستند و مشکلات و محدودیت‌های خانم‌ها رو خیلی‌ بهتر از یک مرد درک میکنند

۴- دنبال شهرت و قدرت نیستند، از ایشون مشهور تر کی‌

۵- سیاست مدار نیستند، سیاست مدار به مادر خودش هم رحم نمی‌کنه

۶- هر چه دارند یا ندارند، سبب کار و زحمت خودشه، باباش بهش نداده و روی پا خودش ایستاده، آنهم توی جامعه مرد سالاری