از قدیم گفتن حرف مرد یکیه و تا ته خط پاش وامیسه.

این غربی های نامرد هستن که روشنفکر بازی در میارن و زود  تسلیم واقعیت عینی و استدلال قوی تر و از این قرتی بازیها میشن و تازه کلی هم خوشحالن و میگن انکار حقیقت نماد جهالته، آی زکی!

این واضحیات صد البته مبرهن رو گفتم تا برسم به نامردی اونایی که از اول با انقلاب خوش عاقبت بودن و حتی خیلی بعد از تق ماجرا در اومدن هم با دونه درشتای حضرات جیک و پیک داشتن و حالا بهش پشت کردن و تازه دو قورت و نیم شون هم باقیه. دو تا نمونه:

حسن داعی آب خنک اون نور به قبرش بباره را خورده، هوادار انقلاب خوش عاقبت بوده و الان سالهاست شده شاخ برای لابیگران دلسوز حضرات. یکی دیگه هم  این نیک آهنگ کوثر اصلاح طلب-چی اسبقه که چن وقتیه  به اسب اصلاح طلبا میگه یابو.

بالا از سری نوشته های پیشتر تقدیم شده در بارۀ ایرانیان آزده ای است که حقیقت و منافع ملی ایران خانوم را فدای ایدئولوژی های پوسیدۀ غالباً صدتا یک غاز نکرده اند.  یکی از ایندست آزادگان  همین نیک آهنگ کوثر است که از مدافع نستوه انقلاب بدعاقبت و جناح اصلاحطلب حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیسم دینی ایرانی کُش و ایران ویران کُن به یکی از مخالفان ستبر آن تبدیل شده است.

نیک آهنگ برای مشارکت و ارائۀ تحقیقات در یازدهیم کنفرانس مرکز عزری برای مطالعات ایران و خلیج پارس رفت به حیفا در اسرائیل.

پیشتاری اسرائیل در بسیاری از فن آوری ها و علوم منجمله استفادۀ بهینه از منابع آبی انکار ناپذیر است.  نیاز مبرم ایرانیان به دسترسی به این پیشرفت ها برای بازسازی کشور به خاک سیاه نشانده شده توسط فاشیست های اسلامیست هم انکارناپذیر است.

 باشد که دیگر آزادگان ایرانی پیه مخالفت و فحاشی های فاشیست ها، دیگر یهودستیزان هار و چپولان همدست آنان را به تن مالیده و هرچه بیشتر مراودات علمی با اسرائیل را گسترده تر کنند تا پس از رهایی ایران خانوم از شر فاشیسم دینی بازسازی ایران بدون وقفه آغاز شود.

یادمان باشد که اسرائیل، تنها دموکراسی در خاورمیانه، متحد تاریخی، فرهنگی و استراتژیک ایران است. پس از رهایی ایران از نکبت فاشیسم دینی، احیاء این اتحاد نتنها موجب شکوفایی ایران خواهد شد، ضامن بازگشت صلح و امنیت توسط این دو ملت بزرگ در خاورمیانۀ گرفتار کشتار بی وقفه خواهد شد.

تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت اصلاح ناپذیر فاشیست ها میباشد. تحریم های کمر شکن و کپی برداری از مُدل رهایی بخش در آفریقای جنوبی و برمه نقشه راه است.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

 تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید