"محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال در زمینه حقوق بشر عصر امروز در شهر شازند [اراک] درحالی‌که روی پیراهن خود نوشته بود «عاشورای ۸۸» در خیابان بازداشت شد."

به عبارت دیگر؛ یه ایرونی باشرف دیگه در روز " عاشورا" روانه اسارتگاه شد. سکوت نباید کرد.

بالا از نوشته ای است که سال پیش تقدیم شد. اکنون توانا خبر جدید از حال و روز این ایرونی باشرف میدهد در پی تظاهرات مسالمت آمیز سراسری ایرانیان و قتل تعداد زیادی از آنان در اسارتگاه های فاشیست های اسلامیست اصلاح ناپذیر، توسعه طلب، جنگ افروز، ایرانی کُش و ایران ویران کُن:

"محمدنجفی وکیل دادگستری در شهرستان شازند که پیگیر پرونده وحید حیدری از کشته شدگان در بازداشتگاه کلانتری ۱۰۲ اراک بود، بعدازظهر امروز بازداشت شد."

روزی خواهد رسید که پس از رهایی ایران، ایرانی و جهان از شر جاکمیت فاشیسم دینی، ایرونی های باشرف و شبجاع که در این سیه روزگار ایران در برابر ستمگران ایستادند قدر و منزلت دو چندان بین ایرانیان پیدا کنند، تا آن خجسته روز، سکوت نباید کرد.

 

دور نیست، رهایی اصلاً دور نیست.

"تنها حقیقت است که رهایی میبخشد"

 

تبریک