مدرسه فمینیستی: بعد از ظهر امروز چهارشنبه 29 خردادماه 1392، گروه هایی از زنان برای شرکت در جشن ملی پیروزی تیم فوتبال ایران، در مقابل در ورزشگاه آزادی تهران تجمع کردند، اما به رغم وعده های اولیه، از ورود آنان به ورزشگاه جلوگیری به عمل آمد. در این تجمع زنان شعار می دادند: «استادیوم خالی، جای زنان خالیه» اما با برخورد تلخ انبوهی از ماموران نیروی انتظامی و امنیتی مواجه شدند. ماموران پس از حدود یک ساعت مقاومت زنان، آنان را در نهایت پراکنده کردند و اجازه ورود ندادند. تعدادی از مردان نیز با مشاهده ممانعت پلیس از ورود زنان، از رفتن به استادیوم خودداری کردند. گزارش تصویری از تجمع مسالمت آمیز زنان در مقابل درهای بسته استادیوم تک جنسیتی آزادی را در زیر ببینید:

نمایش گالری در اندازه بزرگ