پوریا زراعتی هنگام خروج از منزل خود در لندن هدف حمله چند مرد ناشناس قرار گرفت. زراعتی در بیمارستان بستری شد و وضعیت او پایدار است.

اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا: از حمله به زراعتی به‌شدت شوکه شدیم