ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در یک پیام ویدئویی از همه مردم ایران خواست تا برای قرار نگرفتن در "سمت تاریک تاریخ" بر تصمیم جمهوری اسلامی برای همکاری با روسیه در تجاوز به خاک اوکراین تأثیر بگذارند و "همدست ترور و شرارت روسیه" نشوند. آقای زلنسکی در بخش از پیام خود خطاب به مردم ایران گفته است: "من مطمئنم که شما باید در سمتِ دیگر تاریخ باشید - نه در سمت تاریکی و شرارت."