این ویدیو کاری از دوستان آلمانی «کاوه یزدانی» هست که دو سال پیش خود را در پشت کلیسای شهر توبینگن در آلمان به آتش کشید.

دوستان آلمانی کاوه این ویدیو را به یاد او درست کرده‌اند. موزیک متن از گروه کیوسک به نام «اُنو ندیدی» هست.

با تشکر از دوستان آلمانی کاوه یزدانی