عمومی

دنبال کن


عضو از ۲ بهمن ۱۳۹۱

آذر ماجدی: سکولار دموکراسی یا سوسیالیسم

آذر ماجدی: نظام حاکم مسبب اصلی قتل ناموسی

رومینا: قتل ناموسی، پدوفیلی، رژیم اسلامی و اسلام

آذر ماجدی: وقتی رژیمی سقوطش نزدیک می شه به این وضعیت درمی یاد

زیر شکمی، بالا شکمی: وقاحت آخوندی در برابر وقار کارگری

آذر ماجدی: جنبش های اجتماعی و سیاسی در سال ۹۷

مدوسا تی وی - نسرین ستوده قهرمان کیست؟

آذر ماجدی: ۸ مارس برای آزادی جامعه از شر هیولای رژیم اسلامی بپا خیزیم!

آذر ماجدی: رهبر سازی و «رژیم چنج» در کاخ سفید و ورشو

آذر ماجدی: دولت سرمایه دار حرف سرش نمیشه!

بیشتر