واکنش زنها بعد از نگاه عميق شوهرشون,زن اروپایی: عزیزم این طرز نگاهت رو خيلي دوست دارم, زن ایرانی: چیییییه؟ بیا منو بخور! باز خونه ننه ات اینا بودی، چیز یادت دادن؟