رادیو کوچه:

جهت جمع‌بندی، امروز به دو مطلب کلی‌ سر کشیدیم: یکی‌ این‌که تصویر غذا پیش از صرف اون نه‌تنها اشتها رو بر می-انگیزه که به‌روی برآورد ما از اون غذا و مزه اون هم تاثیر می‌گذاره. و دوم، در بین ملل مختلف آن‌چه تصویری خواستنی از شکل و شمایل غذا محسوب میشه می‌تونه کمی‌ تا بسیاری متفاوت باشه. امروز، به آرایش غذا، یعنی‌ مرحله‌ی آخر در ارائه غذا نیز سرکی کشیدیم البته در چار چوب بزرگ و کلی اون. چهارشنبه‌ی آینده، تمرکز خود را کمی نزدیک تر کرده و در آشپزی ایرانی‌ دقیق‌تر میشیم تا ببینیم زیبایی‌ و خوشایند بودن غذا برای ما شامل چه عنصر‌هایی است، و آرایش غذا تا چه حد و به چه صورتی‌ اهمیت داره.

برو به آدرس