لیبرال دموکراسی:

احتمالاً گلدان‌های بیجان و نه حتی گل‌های جاندار درون آن‌ها در منازل ما ایرانیان از جمهوری اسلامی برای اداره کشور و حاکمیت بر ایران و ایرانی صلاحیت بیشتری دارند.

برو به آدرس