لیبرال دموکراسی:

در واقع، استقلال‌طلبی‌های اعلیحضرت و غرور و بلندپروازی‌های ملّی‌شان، خوش‌آیند كشورهای اروپائی و آمریكا نبود! از این رو، مأموریـّت اعلیحضرت در سفر به آمریكا واقعاً «مأموریـّت برای وطنم» بود، یك مأموریـّت جنگی كه چه‌بسا ممكن بود كه موفقیـّتی در آن نباشد!

برو به آدرس