لیبرال دموکراسی:

وقتی رضاشاه سر کار آمد، کشور تحت رنج استبداد آخوندها و راهزن‌ها بود؛ اما حالا راهزن‌ها کاملاً تارومار شده‌اند… آخوندها زمانی حاکمان واقعی ایران بودند و می‌توانستند هر دولتی را یا پشتیبانی کنند یا در هم بکوبند و جلو هر اصلاحاتی را بگیرند… حالا اما آن روزها دیگر به انتها رسیده‌اند.

برو به آدرس