تارنمای جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران:

 
مهمان این هفته ما خانم الهه امانی از فعالان سرشناس حوق بشر و زنان می باشد.
الهه امانی، از کنش‌گران کمیسیون امور زنان سازمان ملل است و فعالیت های سازمان ملل را در بخش زنان و جنبش جهانی زنان از سال ١٩٨٥ از نزدیک دنبال میکند و در گردهمایی‌های جهانی این سازمان در پکن و جلسات سالیانه این نهاد در نیویورک هر ساله شرکت کرده است. ایشان، مدیرپروژه های بین‌المللی «شبکه بین فرهنگی زنان» که سازمانی جهانی و مقر ان در سان فرانسیسکو است، می‌باشد. مقالات زیادی از الهه امانی به دو زبان فارسی و انگلیسی درمورد حقوق بشرومسایل زنان منتشر شده است.

 

برو به آدرس