www.radiopooya.com:

بدری ولیان نقاش و هنرمند هنرهای تجسمی فارغ التحصیل از دانشگاه هنردانشگاه مشهد است  سالها در هنرستانهای ایران

مدرس تاریخ هنر بوده است ، آثار بدری در گالریهای مختلفی درایران ، کشورهای خاور میانه وآمریکا به نماش در آمده است و او بخاطر خلاقیت های هنریش جوایز و فرصت های مطالعاتی متعددی را دریافت کرده است در این برنامه جمیله داودی پای صحبت بدری ولیان نشسته است

برو به آدرس