لیبرال دموکراسی:

ایرانی‌ها با دلار محاسبه می‌کنند، امروز و فردایشان با نوسان‌های اسکناس سبز بالا و پایین می‌رود و نیز بودجه (مهم‌ترین سند مالی کشور) و بازارهای مالی‌شان در پیوند با تصمیم‌هایی که در خزانه‌داری آمریکا گرفته می‌شود، زیروزبر می‌شود. تنها کسانی می‌توانند به چنین «استقلالی» دل‌خوش کنند که با الفبای سیاست و اقتصاد و روابط بین‌المللی یکسره بیگانه باشند.

برو به آدرس