piyalechi.com:

ضمن تقبیح و محکوم داشتن کشتار بایستی گفت داستان دقیقش را شاید هرگز کسی نداند.
 
ولی از قرار معلوم نیوزیلندی ها نمی‌خواهند که موطنشان از درون بگندد مثل آنچه که سرنوشت سرزمین پسر عموهایشان شده با پاکستانیها در انگلستان...
 
یا آن، یا هم اینکه سیستم تروریسم خمینیست، که طالبان و داعش مشق هایشان را در همان مکتب نوشته اند، با  دلار های بادآورده‌ی نفتی مخصوصا در دوران اوباما، حالا که اوضاعشان در خیط ترین وضعیت است و دارد بدتر هم می‌شود، قدری از آن پول را خرج معاهده کاران سیاهکار بین‌المللی کرده و این حادثه را آفریدند تا برای اسلامشان به اعم و خودشان به اخص دلسوزی و آخی بمیرم الهی بخرند!...
 
لاکن این صحبتی است فرعی... اصل حرف این است:

برو به آدرس