دویچه وله:

به غیر از هزاران زندانی سیاسی  که در دوران حکومت جمهوری اسلامی اعدام و در گور های دسته جمعی دفن شدند...

 

برو به آدرس