ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد:

محتویات:
۱ زمینه‌ها
۲ رویدادهای اعتراضات
۳ معترضان
 ۳.۱ خواسته‌ها
۳.۲ شعارها ۳.۲.۱ فهرست اجمالی شعارها
۴ خشونت‌ها ۴.۱ قربانیان ۴.۱.۱ قربانیان خیابانی
۴.۱.۲ دانش آموزان
۴.۱.۳ بازداشت شدگان
۵ رسانه‌ها
 ۵.۱ شبکه‌های اجتماعی
۵.۲ سانسور و فیلترینگ
۵.۳ خبرنگاران
۵.۴ رسانه‌های خارجی
۶ پیامدهای اقتصادی
۷ واکنش‌ها
 ۷.۱ واکنش‌های داخلی
۷.۲ واکنش‌های بین‌المللی
۷.۳ دولت‌ها
۷.۴ سازمان‌ها و احزاب
۷.۵ سازمان‌ها و احزاب

برو به آدرس