حزب توده ایران:

در تاریخ رویدادهای تعیین کنندهٔ تاریخ معاصر کشور، کودتای ۲۸ مرداد جایگاه ویژه‌ای دارد.

آنچه اهمیت دارد این است که هنوز هم گوشه‌هایی از این کودتای ضدمردمی که با حمایت مستقیم سازمان “سیا “ی آمریکا و “اِم.آی.سیکس “بریتانیا سازمان‌دهی و اجرا شد، مورد بحث نیروهای سیاسی میانه‌رو و راست‌گرای کشورمان قرار دارد. در سال‌های اخیر، دو دسته از نظریه‌پردازان تلاش داشته‌اند که واقعیت‌های کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به گونه‌ای سؤال‌برانگیز و بدون توجه به داده‌های مشخص تاریخی و زمینه‌های شکل‌گیری آن کودتا تحلیل کنند. 

برو به آدرس