به گزارش پایگاه اینترنتی دانشگاه کالیفرنیا :

یک بانوی ایرانی در راستای توسعه دوره های زبان و ادبیات فارسی، ۱.۵ میلیون دلار به یک دانشگاه مطرح آمریکایی کمک کرد.

به گزارش  پایگاه اینترنتی دانشگاه کالیفرنیا در دیویس روز پنج شنبه ضمن انتشار این خبر، به نقل از دفتر ریاست دانشگاه اعلام کرد مبلغ اهدا شده از سوی خانم بیتا دریاباری، به عنوان پژوهانه (گرنت پژوهشی) به آن دسته از محققان این دانشگاه که در حوزه زبان و ادب فارسی فعالیت می کنند، اختصاص خواهد یافت.

دانشگاه کالیفرنیا در دیوس که در سال ۱۹۰۵ در شمال ایالت کالیفرنیا تأسیس شده، طبق رده بندی معتبر تایمز در حال حاضر پنجاه و پنجمین دانشگاه برتر جهان به شمار می رود.

برو به آدرس