آقای هفته‌زاده:

خب! عید هم مشغول تشریف‌فرمایی است اما خدا وکیلی برای ما یکی که نه بوی عید می‌آید نه بوی توپ و کاغذ رنگی و نه بوی یاس و ترمه مادربزرگ و از همه بدتر بوی اسکناس تا نخورده‌ی لای کتاب که اصلا هیچی!

تنها بویی که این روزها می‌آید بوی دود و بوی بی‌پولی و بوی «بابا من اینو می‌خوام بابا من اونو می‌خوام» و بوی ترافیک و بدو بدوهای آخر سال است و بس!

بعد این‌که یک بابانوئل هم نداریم که بیاید یک کوفتی داخل جوراب‌مان بگذارد و دل‌مان خوش باشد و به جای آن عمو نوروز داریم که وسط این هاگیر واگیر و بدبختی یقه خلق‌الله را وسط خیابان می‌گیرد و پول می‌خواهد!

برو به آدرس