tasnimnews:

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود علیه گروههای مسلح در مناطق مختلف این کشور شماری از عناصر آنها را کشته یا زخمی کرده و انبارهای مهمات و مخفیگاههای آنها را منهدم کرد. 

برو به آدرس