قصه شهر جادو:

این روزها همه جا حرف اوست ..
پدیده جدید موسیقی ایران ، دی جی مجالس ، با ریشهای نتراشیده ، تی شرت های آنتیک ؛
وادار کرده خبرگزاری دانشجویان یا همون ایسنا رو که که مصاحبه ......

برو به آدرس