تو هنوز زنده ای؟!

شقایق رضایی
دالاس، تگزاس

 

دیروز یك لحظه فهمیدم اینكه آدم ها از شدت خستگی غش می كنند یعنی چی.

ولی باز غش نكردم.

هی منتظر شدم این حالی كه دارم تبدیل به یك صحنه دراماتیك بشه و نشد. 

از بیخوابی شب قبل بود، از آب نخوردن بود یا اثرات طوفان هفته پیش؟

شاید بی برقی و هیجانات اون؟

یك مریضمون خوشحال گفت خدا رو شكر كه دیگه نباید ماسك بپوشیم. یك هفته دیگه فقط. و من كه زیر دو تا ماسك گلو و دماغم می خارید، فكر كردم سه تا ماسك بزنم؟

حالا درسته از شیلد و عینك موتورسواری و گاگل و مسخره بازی های این مدلی راحت می شیم ولی جدی كی كمر همت بسته ما رو از روی زمین محو كنه؟

انگار خدا نشسته اون بالا هی رصد می كنه و هر بار می گه اه؟ تو هنوز زنده ای؟!

من هم اینجوری نگاش می كنم.