دوران طلایی کرونایی آقایون

عترت گودرزی

 

با چند تا از دوستان دور هم جمع شده بودیم. با رعایت فاصله و داشتن ماسک های مخصوص این دورهمی ها خیلی با نمک شده چون اگر کسی جوکی بگوید یا حرف خنده داری بزند، شما به دلیل داشتن ماسک، که اسم فارسی آن پوزبند است، اصلا متوجه نمی شوید که شنوندگان لبخند زدند، خندیدند یا روترش کردند؟

ولی این بار، دور جمع شدن ما کاملا با نقشه قبلی بود. فکر کرده بودیم که در مورد شوهران مان در این زمان کرونایی صحبت کنیم و علاوه بر آن عیب های آنها را هم بعنوان تفریح گوشزد کتیم.

یکی از خانم ها که همیشه دل پری از شوهرش داشت سخنگوی اول بود: «اولا اینکه شوهر من با اینکه اصلا آدم دروغ گویی نیست ولی وقتی با تلفن با کسی صحبت می کند دروغگو می شود. مقلا اگر کسی تلفن کند و ایشان را از چرت بعدازظهرش بپراند، فورا سینه را صاف می کند و می گوید: سلام قربون، عجب حلال زاده ای هستید. الان می خواستم خدمت تان تلفن کنم. منتظر بودم که دور آخر تریدمیل را تمام کنم.»

خانم دیگر وسط حرف او پرید و گفت: «بابا این که چیزی نیست. شوهر من توی فیسبوک مرتب عکس غذاهایی را که از صفحات آشپزی دیگران جدا کرده در صفحه خودش می گذارد و وانمود می کند که هر روز آشپزی می کند و در جواب تعریف و تمجید بینندگان تشکر می کند و می گوید: در این زمان کرونایی باید به خانم ها کمک کرد و آشپزی که چیزی نیست، بنده هر روز تمام در و پنجره خانه را با هم ضدعفونی می کنم. ولی دروغگوی بزرگی است چون حتی وقتی از بیرون می آید من باید با زحمت وادارش کنم که دست هایش را با صابون بشوید.»

خانم دیگری وسط حرف او پرید و گفت:‌ «وای کجاشو دیدی؟ شوهر من وقتی عطسه می کند پنجره ها می لرزد و من با عوا و مرافعه محبورش می کنم کلینکس جلوی دهانش بگیرد و هر بار با اعتراض می گوید: خانم، از عطسه من چیزی بیرون نمی آید چرا بیخودی مرا عذاب می دهید؟»

خانم دیگری گفت: «این کرونا چشم و گوش همه ما را باز کرد. ما همیشه باید نظافت را رعایت کنیم ولی خوب معمولا خانم ها از آقایون بیشتر مواظب نظافت هستند. بعضی آقایون اصلا موضوع به این مهمی را هضم نکرده اند. شوهر من هفته پیش برای بزرگداشت یکی از دوستانش به مجلسی رفته بود. من وقتی فیلم آن مجلس را دیدم از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاورم. حدود بیست نفر از آقایون دور هم جمع شده بودند، با هم دست می دادند، روبوسی می کردند و هیچکدام هم ماسک نزده بودند. وقتی چای را سرو کردند، همگی از قندان قندی که در وسط میز بود با دست قند برمی داشتند. از ظرف شیرینی با دست برمی داشتند، میوه پوست می کندند و بهم تعارف می کردند. مدتی با تعجب و تحیر به این فیلم نگاه کردم و پیش خودم فکر می کردم که چرا بعضی از ما درمورد مهمترین مسائلی که به زندگی ما مربوط می شود بی اعتنا هستیم؟ مسئله مهم در این زمان کرونایی استراحت آقایون در منزل است. چون خانم ها خانه نشین شده، سلمانی نمی روند، با دوستانشان قرارهای منظم ندارند و فروشگاه های مورد علاقه اشان تعطیل هستند. در نتیجه فقط در خانه می مانند و کار مهمشان اداره منزل، پختن غذاهای مورد علاقه خانواده و خلاصه توجه و مواظبت از شوهر و بچه هاست، این دوران طلایی کرونایی آقایون است که مثل شاهزاده ها زندگی می کنند و خانم ها مواظب سلامت، غذا، دوا، تست کرونا و همه چیز باید باشند.»

خداوند صبر زیاد به خانم ها و عقل سالمتر به آقایان عطا فرماید.