در خبرها آمده که جمهوری اسلامی کلی پول خرج کرده تا چندنفری نامه‌ای بنویسند و از ترامپ درخواست کنند که تحریم‌های آمریکا را به خاطر ویروس کرونا پایان دهد.

چند کیلو روغن بنفشه و پنبه جمهوری اسلامی احتیاج دارد تا آنجای خودی‌هایش را چرب کند. من حاضر یک کیلو روغن بنفشه به حوزه علمیه قم اهدا کنم، به این شرط که مردم ایران تمامی اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان داخلی و خارجی  را در مصرف روغن بنفشه همراهی کنند تا زیادی آنجایشان را چرب نکنند.