گلشیفته فراهانی در جدیدترین نقش آفرینی اَش، در مقابل آنتونیو باندراس در آلتامیرا بازی می کند، این فیلم درامی واقعی و تاریخی است که در آن گلشیفته نقشِ همسر آنتونیو باندراس را ایفا می کند.

نمونه تصاویری از اولین بازی او درین فیلم که در اسپانیا (شمالِ اسپانیا) فیلمبرداری می‌‌شود.

منبع: روزنامه سانتاندر، چاپِ امروز.

نمایش گالری در اندازه بزرگ