محمود فرهمند، نماینده پارلمان بلژیک درباره اهمیت برعهده گرفتن کفالت‌های سیاسی و همچنین حق ایرانیان پناهجو برای زندگی در کشورهای غربی می‌گوید.