قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواسته که به همه اشکال تبعیض علیه زنان را پایان دهد

گفت‌وگو با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر