دویچه وله: در پی فراخوان کنشگران مدنی و جریان‌های سیاسی روز دوشنبه ۲۸ شهریور شهرهای کردنشین شاهد اعتصاب عمومی گسترده بودند. برخی شهرهای ایران نیز صحنه رویارویی نیروهای امنیتی و معترضان شدند. گفته می‌شود چهار نفر در دیواندره کشته شده‌اند.