وزارت دفاع ایران اعلام کرده است که یکی از کارکنانش عصر چهارشنبه در "سانحه‌ای که در یکی از واحدهای تحقیقاتی" در پارچین، در شرق تهران، کشته شده است.