سد گتوند، یکی از متهمان اصلی بی‌آبی در خوزستان است. فاجعه‌ای زیست‌محیطی که سه دولت هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد در آن نقش داشتند. سدی که مطالعه و اجرایش برعهده شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی بود، نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی.

گزارشی از مجتبا پورمحسن