انتظار پنج ساله سران جمهوری اسلامی به پایان رسید و ایران از این پس برای خرید و فروش تسلیحات متعارف با منعی قانونی روبرو نخواهد بود. موضوعی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی از آن با عنوان «پیروزی آرمان چندجانبه گرایی و مایه تقویت صلح و امنیت منطقه ای» یاد کرده!  کاخ سفید، اما بارها تصریح کرده کسانی که با تهران وارد معامله تسلیحاتی شوند، مشمول تحریم های ثانویه واشینگتن خواهند شد! در این میان، روسیه و چین- دست‌کم در ظاهر-تاکید کرده‌اند که به این تهدید آمریکا اهمیتی نمی دهند. اما آیا چنین وعده هایی، از مرحله کلام فراتر رفته و اجرایی می‌شوند؟ آیا ایران در شرایط کنونی پول کافی برای ورود به بازار تسلیحات را دارد؟ نازآفرین میرزاخلیلی در سومین بخش از گزارش‌های ویژه تحریم های تسلیحاتی به این پرسش‌ها پرداخته است.