گفتگوی تاریخی باربارا والترز از شبکه ای.بی.سی با ژنرال نورمن شوارتسکف، فرمانده نیروهای آمریکایی در جنگ نخست خلیج فارس. این برنامه که در سال 1991 از ای.بی.سی پخش شد با استقبال گسترده مخاطبان در آمریکا همراه بود.